Vyjmenovaná slova po -v-

Znáte vyjmenovaná slova po -v-? Vyjmenujte je.

 

Ověřit řešení

vy - vysoký - výt - výskat - zvykat - žvýkat - vydra - výr - vyžle - povyk - výheň - předpony vy-, vý-

 

Pamatuj

Po písmenu (hlásce) v píšeme v kořenech domácích slov tvrdé y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených.

V příponách píšeme vesměs měkké i/í (např. lahv-ic(e), stav-itel).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen a dalšími pravidly (např. vikev → (o) vikvi, lev → (se) lvy).

 

 


Může víla výt a vlk vít? (1)

Jakou hlásku napíšete?

Neopatrného výra se zmocnil vír a za chvíli na hladině po obou v__rech nezbylo nic. (2)

Pozor na rozdíl v psaní a ve významu těchto slov:

 

výt (pes vyje)vít (splétat věnce)
výr (pták)vír (krouživý pohyb)
vir (mikroorganismus)
výskat (jásat)vískat (probírat se ve vlasech)
výška (vysoký)vížka (věžička)
zvykat si (přivykat)zviklat (zbavit jistoty)

 

K vyjmenovaným slovům se řadí také slova vyza, cavyky a kavyl. Výhradně s měkkým i se píší slova vidět, viset, vítat, vinit, vinout, viklat, vířit, vidlička, vidle, vikýř, vítěz.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co znamenají slova vyza, cavyky a kavyl? (3)

Objasněte motivaci vlastních jmen. (4).

Tvrdé y/ý se po -s- také píše v některých vlastních jménech:

Vyškov, Výtoň, Povydří, Vyžlovka, Vysočany, Vyšehrad, Vysočina aj.

Souhrnná cvičení

 

3. Doplňte vhodná slova: Při ________ oslovujeme osobou vy. Ve ________ voda víří. ________ znamená radostně vykřikovat. Hubené dítě označujeme jako ________. ________ je točivý pohyb vody nebo větru. Opakem hloubky je ________. Místo slov hluk, vřava aj. můžeme užít slovo ________. Ohniště, do kterého kovář pro zvětšení žáru vhání vzduch, je ________. ________ byla sváteční pokrývka hlavy bohatých lidí. Velký noční pták, největší naše sova, je ________.

 

4. Vytvořte správné dvojice: viklan, vyza, cavyky, kavyl, vikýř, viz, vigvam - bylina (tráva), rozkaz ke slovesu vidět, kámen, který se malou částí povrchu dotýká podloží, okolky (drahoty), ryba podobná jeseteru, nadstřešní konstrukce (okno), indiánský stan nebo chata kruhovitého půvorysu.

 

5. Doplňte i, í nebo y, ý: naše v__herkyně, jezte v__dličkou, v__táhlá V__ktorka, cv__čí ve V__mperku, Královské V__nohrady, v__dří čumáčky, v__tězný v__skot, leží ve v__řivce, v__tah ve v__škovém domě, __cvik vojáků, V__lém cv__čí ze zv__ku, v__la je velký dům, nade všemi zv__tězila, nedělejte pov__k, těžko si odv__káme, v__nést odpadky, přečíst nov__ny, skvělý v__skok, kráva je přežv__kavec, v__chr a meluzína.

 

6. Doplňte i, í nebo y, ý: poslední v__kýř, pov__šené v__stupování, nové v__robky, nežv__kej na veřejnosti, v__čistit si zuby, tančící v__la, vodní v__r, malá v__v__šenina, v__šně v čokoládě, otv__rat dveře, obyčej je zv__k, vlčice v__la na měsíc, rozžv__kaná potrava, v__stavený v__kres, naše malá v__ska, v__v__klaný zub, napsat cv__čení, vyděšeně v__křikla, v__tejte v tělocvičně, v__sí ve v__ši.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Třebaže víly většinou vijí věnečky a vlci vyjí na měsíc, mohou, alespoň v rámci jazykové hry, provozovat neobvyklé činnosti (víla vydávat temné hrdelní tóny a vlk zaplétat věnečky).

2. Jedná se o jazykovou hru, v jejímž rámci můžete napsat "po obou ví/ýrech nezbylo nic". Ve vážně míněném textu by se však jednalo o hrubou sémantickou chybu (chybu ve významu slova, chybně rozlišený denotát, tj. základní význam slova).

3. Vyza velká (lat. huso huso) je velká ryba z čeledi jeseterovitých, dožívá se až 118 let, dosahuje délky až 8,5 m a hmotnosti 1000 kg. Cavyky (nářečně cabiky, cafiky, cahoty, cahorty, calikovat) jsou okolky, průtahy, drahoty; původní význam slova byl snad váda, hašteření, hluk, povyk (cavykovat - hulákat, hašteřit se). Kavyl (lat. stipa) je rod vytrvalých trsnatých trav z čeledi lipnicovitých; celkem je známo asi 50 druhů.

4. Slovem motivace označujeme v tomto významu obsahový (významový) zdroj slova: Vyškov - vysoký, Povydří - vydra, Vyžlovka - vyžle, Vysočany - vysoký, Vyšehrad - vysoký, Vysočina - vysoký.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci