Vyjmenovaná slova po -s-

Znáte vyjmenovaná slova po -s-? Vyjmenujte je.

 

Ověřit řešení

syn (synovec) - sytý - sýr - syrový - sychravý - usychat - sýkora - sýček - sysel - syčet - sypat

 

Pamatuj

Po písmenu (hlásce) s píšeme v kořenech domácích slov y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených.

V příponách píšeme i/í (např. ros-ičk(a), spas-itel).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen a dalšími pravidly (např. les → lesy, prosit → prosí).

 

 


Kdo je synovec a prasynovec? Znáte ženskou obdobu slova synovec? (1)

 

 

 

 

 

 

Slovo sirup psalo do roku 1957 s tvrdým y. Víte proč? (3)

Pozor na rozdíl v psaní a ve významu těchto slov:

 

syrý (syrový)sirý (osiřelý)
sypat (písek)sípat (při chrapotu)
sýr (mléčný výrobek)síra (chemický prvek)
sýrový (ze sýra)sírový (ze síry)
syrový (neuvařený)

 

Výhradně s měkkým i se píší slova sirup, sirob, sivý, siný, sinalý.

 

 


 

 

V lidové písni se zpívá "holubičko sivá". Jakou má holubička barvu? (2)

Objasněte motivaci vlastních jmen. (4)

Vlastních jmen s tvrdým y po l je málo, ale neměla by nás zaskočit.

Bosyně, Syneč, Sychrov, Sýrovice, Synkov, Syslov, Sýčina aj.

Souhrnná cvičení

 

3. Doplňte vhodná slova: _________ patří mezi sovy. Vymlácené obilí skladujeme v _________. Dostatečně najedený člověk je _________. _________ je jedlá houba; někteří lidé ji jedí i za syrova. _________ oči jsou šedavé. Kdo _________, změnil barvu, zbledl. Poté, co se srazí mléko při výrobě tvarohu, zbude tekutina nazývaná _________. Infekční dětská nemoc _________ se projevuje vyrážkou. _________ počasí je vlhké a studené. _________ znamená osiřelý.

 

4. Vytvořte správné dvojice: syrovátka, syrovinka, osypky, sirý, sirob, sinalý, sivý, syrý, siný, sychravý - syrový, vlhký, šedý (popelavý), šedivý (bledý), infekční choroba, sladká ovocná šťáva, tekutina, která zbude po sražení mléka, jedlá houba, osiřelý, zbledlý, studený (vlhký).

 

5. Doplňte i, í nebo y, ý: s__čící had, s__pe písek, s__rové maso, prudce zes__nal, os__řelý chlapec, s__ra je žlutý prvek, s__rová omáčka, obejdeme se bez nás__lí, voda se s__rovým zápachem, s__lný provaz, měl jsi os__pky, chutný sladký s__rob, kyselina s__rová, hrad S__chrov, us__chající barva, čirá s__rovátka, s__rkárny Solo Sušice, velký s__lák, pozorný s__sel, us__chající květiny, s__korka mlynařík, jahodový s__rup, nenas__tný jedlík, pos__lejte dárky.

 

6. Doplňte i, í nebo y, ý: bydlíme v Bos__ni, s__ť na ryby, s__novec Jan, s__rové maso, houba ryzec s__rovinka, pros__vat obilí, s__chravé počasí, s__lná os__ka, s__vá holubička, přes__pací hodiny, s__rotek z Radhoště, najez se dos__ta, os__paný obličej, obilí se sváží do s__pek, pros__ o jídlo, nenávistně zas__čel, maličká s__kořice, s__rová pomazánka, dětský zás__p, olomoucké s__rečky, potrestaný zlos__n, s__ra je chemický prvek.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Synovec je příbuzný mužského pohlaví, sestřin nebo bratrův syn. Sestřin nebo bratrův vnuk je vůči nám prasynovec. Sestřina nebo bratrova dcera je neteř.

2. Holubička sivá - šedá, šedavá.

3. Došlo k mylnému etymologickému (nauka o významu a původu slova) ztotožnění se slovem syrý (syrový). Slovo sirup pochází z arabštiny, do češtiny připutovalo přes němčinu (Sirup) z latiny (siruppus, sirupus).

4. Slovem motivace označujeme v tomto významu obsahový (významový) zdroj slova: Bosyně - bosý, Syneč - syn, Sychrov - sychravý, Sýrovice - sýr, Synkov - syn, Syslov - sysel, Sýčina - sýček.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci