Vyjmenovaná slova po -l-

Rudolf připevnil lyže na ližiny automobilu.

1. Jsou slova lyže a ližiny slova příbuzná? 2. Co znamená slovo ližina? 3. Proč píšeme slovo lyže s y?

 

Ověřit řešení

1. Slova lyže a ližiny nejsou slova příbuzná.

2. Ližina je trámek, kterým je podloženo břemeno. Slovo vzniklo ze slova líha, což je dřevo sloužící jako podklad břemene.

3. Slovo lyže patří mezi tzv. vyjmenovaná slova.

 

Pamatuj

Po písmenu (hlásce) l píšeme v kořenech domácích slov y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených (např. mlýn, mlýnský, mlynář).

V příponách píšeme i/í (např. praskl-in(a), mal-ičk(á).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen (např. odpal → odpaly, svízel → svízeli).

V příčestí se řídíme pravidlem o shodě s podmětem (např. muži pracovali, ženy odpočívaly).

 


 

Vytvoř slova příbuzná ke slovu lyže. (1)

Pamatuj: spojka -li se píše s měkkým i. Spojku -li připojujeme k předchozímu slovu spojovníkem.

Pamatujete si všechna vyjmenovaná slova po l? Vyjmenujte je.

 

Vyjmenovaná slova po l

Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, plyš.

 

 


Vlastních jmen s tvrdým y po l je málo, ale neměla by nás zaskočit.

Lysá, Lysolaje, Volyně, Holyně, Lystra aj.

 

 


 

 

 

 

Znáte význam slova lyrika? (3)

Jakým způsobem vzniklo slovo svítiplyn?

Vysvětli sousloví "být otravný jak svítiplyn". (4)

Záměna jediného písmene může znamenat veliký významový rozdíl - písmena i/y velmi často využíváme ke grafickému rozlišení významu slova.

Zapamatujte si tyto dvojice slov a naučte se je odlišovat:

 

lýčený (vyrobený z lýka) líčený (děj)
vyplývat (z něčeho něco vyplývá) vyplivat (něco na zem)
lyska (lysina, pták) líska (keř)
slynout (být proslulý) slinit (vypouštět sliny)
vlys (ozdobný pás na stavbách) lis (přístroj na lisování)
blýská se (blesky na nebi) blízká (osoba)
mlýn, mlynář, mlýnice mlít (zakončení na –ít)
lyže (sjezdové, běžky) ližiny (trámce, hranoly na podložení)

 

Výhradně s měkkým i se píší slova lítý (rozlícený), lišaj, lišej, líto (stromek, větvičky ověšené barvenými vejci), ližina, lízat, lísat se.

 

Co je to blýskavice? (5)

 

Souhrnná cvičení

 

4. Doplň i, í nebo y, ý: upl__nulý čas, sl__sované auto, ml__nek na maso, l__kožrout smrkový, udýchaný l__stonoš, Smetanova L__tomyšl, vysl__šené prosby, bl__skavý kamínek, podzimní pl__skanice, l__tkový sval, l__bové maso, nel__tostná odplata, l__hový vařič, pl__nová lampa, babiččiny l__vance, l__ščí mládě, l__pové dřevo, l__tý souboj, l__né dítě, zal__kat se vztekem, nal__čená past, prudký l__ják, nefungující pl__noměr.

 

5. Doplň i, í nebo y, ý: kniha v l__su, pl__noucí voda, L__sá hora, nedosl__chavý dědeček, ml__nek na maso, ml__t mouku, bl__štící se diamant, pol__kal pilulky, čas upl__nul, pl__nový ohřívač, pl__šový medvěd, zarostlý dol__k, bl__štivé fl__try, mal__ l__l__pután, hořký pel__něk, prudký l__ják, l__dová tvořivost, děti přiběhl__, l__žařské hůlky, rozl__tá minerálka, vzl__kající žáček, vypracovaná l__tka.

 

6. Doplň i, í nebo y, ý: práce v l__hovaru, l__žařský závod, královský sl__b, sl__šíme hřmění, l__sujeme révu, zaprášený ml__nář, uml__t mák, pl__noucí oblaka, sl__ntající pes, l__t olovo, vzl__kající Petřík, l__ko ze stromu, vůně sl__vovice, letící l__ska, stavba pl__novodu, obl__bený komik, špinavý l__mec, pol__kání sl__n, nesl__chaná drzost, spl__vající barvy, sl__zký sl__mák.

 

7. Doplň i, í nebo y, ý: l__knavý úředník, antický vl__s, pl__tká komedie, oškl__vý l_šej, mohutný l__šaj, vl__dný hl__dač, l__bezné tóny, vyl__čený příběh, l__s na šrot, boty z pl__še, l__žařská hůl, neopl__vá penězi, divadelní l__čidla, pytel pil__n, zajíci v pel__šku, tančící víl__, tichý vzl__k, l__sé temeno, pl__tvající obyvatelstvo, padající bl__skavice, bl__zké město.

 

8. Doplň i, í nebo y, ý: l__žařské oblečení, dým se rozpl__nul, l__ščí ocásek, ol__zané l__zátko, l__stnatý strom, pl__š je látka, pel__ňkové kapky, nal__čil pastičku, vyl__čil cestu, l__čí pokoj vápnem, střevíce z l__čí, l__ná Klotylda, stul__t se do klubíčka, obr l__dojed, l__ska sedla na l__sku, had pol__ká žábu, auto na pl__n, kl__če od domu, domeček jako kl__cka, postavil se bl__zoučko, pěstuji si pl__sně, pl__žíme se vpřed.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Například lyžař, lyžník, lyžařský, lyžovat.

3. Lyrika je literární druh, který vyjadřuje pocity a nálady.

4. Slovo svítiplyn vznikl skládáním ze slov plyn a svítit. Svítiplyn je jedovatý a dokáže nás otrávit, obdobně jako obtěžující člověk.

5. Jedná se o blýskání na obzoru bez slyšitelného hřmění; bouřka je od místa pozorování vzdálená desítky kilometrů.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci