Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích

Vzal jsem Věru, sestru Karla, na procházku. Šli jsme třídou Jiráska. Na nábřeží Smetany jsme si koupili zmrzlinu. Bylo nám spolu dobře. Už za týden jsem dostal dopis Věry.

Vyjádřete druhé pády podstatných jmen pomocí přivlastňovacích přídavných jmen.

 

Ověřit řešení

Vzal jsem Věru, Karlovu sestru, na procházku.

Šli jsme Jiráskovou třídou.

Na Smetanově nábřeží jsme si koupili zmrzlinu.

Bylo nám spolu dobře.

Už za týden jsem dostal Věřin dopis.

 

Pamatuj

Přivlastňovací přídavná jména tvoříme příponami -ův- (-ov-) a -in- (Petr – Petr-ův sešit, Petr-ov-a tužka, Věra – Věř-in bratr) a skloňujeme je podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino).

Dáte přednost spojení sešity Mirka nebo Mirkovy sešity? (1)

 


 

Pamatuj

V přídavných jménech přivlastňovacích píšeme měkké -i pouze v 1. a 5. pádu množného čísla rodu mužského životného (otcovi bratři, matčini psi) a v koncovce –ými (s bratrovými psy). V ostatních koncovkách se píše tvrdé –y.

 

 


Pozn: Program, v němž je psáno cvičení, bohužel nerozlišuje velká a malá písmena.

Jak poznáte přídavné jméno od podstatného? (2)

Tvary přídavných jmen přivlastňovacích a podstatných jmen se v některých pádech podobají. Rozlišujte přídavná jména přivlastňovací (Bratrovi kamarádi jsou skvělí.) a podstatná jména v 3. a 6. p. č. j. (Řeknu o tom bratrovi.)

 

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplňte jména autorů: Naši rodiče četli _____ Zapadlé vlastence. I ve světě je známa _____ Má vlast. _____ Bubáci a hastrmani jsou dodnes čtené dílo. Všichni Češi znají _____ Broučky. Z _____ oper mám nejraději Rusalku. _____ Psohlavci už nepatří mezi školní četbu. Čteme z _____ Lišky Bystroušky. Ve _____ Rumcajsovi vítězí dobro nad zlem. _____ Hoši od Bobří řeky již mají osmdesát let. _____ Muži v ofsajdu vypráví o mužích zaujatých pro fotbal.

 

6. Doplňte í, í nebo y, ý: Žižkov__ bojovníci byli stateční. Křižáci nemohli přijít Žižkov__ na jméno. Karlo__ si postavili chatu. Karlov__ rodiče přijedou zítra. Neznám Karlov__ rodiče. Všechny Alšov__ obrazy jsou velmi známé. Znáte už Alšov__? Ve škole se učíme o Alšov__. Alšov__ následovníci mistra nepřekonali. Sousedov__ dcery jsou vdané. ůjdeme k sousedov__ na jablka. Často si s námi hrají sousedov__ kočky. Někdy se přidají i sousedov__ psi. V muzeum připravili o Masarykov__ výstavu. Masarykov__ zásluhy o vlast jsou dobře známé.

 

7. Doplňte í, í nebo y, ý a určete, zda se jedná o podstatné či přídavné jméno: Žižkov__ bojovníci byli stateční. (__) Křižáci nemohli přijít Žižkov__ na jméno. (__) Karlo__ si postavili chatu. (__) Karlov__ rodiče přijedou zítra. (__) Neznám Karlov__ rodiče. (__) Všechny Alšov__ obrazy jsou velmi známé. (__) Znáte už Alšov__? (__) Ve škole se učíme o Alšov__. (__) Alšov__ následovníci mistra nepřekonali. (__) Sousedov__ dcery jsou vdané. (__) Půjdeme k sousedov__ na jablka. (__) Často si s námi hrají sousedov__ kočky. (__) Někdy se přidají i sousedov__ psi. (__) V muzeum připravili o Masarykov__ výstavu. (__) Masarykov__ zásluhy o vlast jsou dobře známé. (__)

 

8. Doplňte í, í nebo y, ý: Manželé Novákov__, přijeli dědečkov__ příbuzní, navštívíme Novákov__ sourozence, nahlédli do babiččin__ truhlice, píší matčin__ rodiče, Adamov__ vnuci si hrají, slyšíme Evin__ nářky, strýcov__ vnučky, zdravíme Spartakov__ skauty práce, obyvatelé sledovali Háchov__ kroky, známé Ladov__ obrázky, vítají nás sousedov__ psi, jsou to Janov__ spolužačky, dnes neznámé Mahenov__ knihy, vyšli z Nerudov__ ulice, zprávy o Klapzubov__ hoších, zazvonili Václavov__ kumpáni, staré dědečkov__ kabáty, vrací se manželé Tomášov__, znáte manžele Tomášov__.

 

9. Doplňte í, í nebo y, ý: Zavolal na myslivcov__ psy, opuštěné sov__ hnízdo, knižní Werichov__ vzpomínky, živ__ kapři v kádích, znáte Jiráskov__ Psohlavce, přišli v tmav__ch šatech, Japonci jsou velmi zdvořil__, drz__ mladíci dostali za vyučenou, čteme z Čapkov__ Dášeňky, kolem roste živ__ plot, slavní Žižkov__ bojovníci, v Jirkov__ch vzpomínkách, Karlov__ rodiče staví, přijde nov__ žák, všichni nov__ žáci půjdou k řediteli, směska ze Smetanov__ch oper, proslavili se všichni Mánesov__ sourozenci, chránění drav__ ptáci, strýčkov__ husy a tetiččin__ králíci.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Český jazyk si vytvořil speciální tvar pro přivlastnění konkrétním osobám a tento tvar bychom měli využívat. Stylisticky obratnější je tedy spojení Mirkovy sešity.

2. Přídavné jméno stojí vždy u podstatného jména (Karlovi kamarádi), vymezuje jeho obsah a ptáme se na něj podstatným jménem a otázkami jaký, který, čí. Podstatné jméno pojmenovává osoby, zvířata atd.

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Přídavná jména přivlastňovací.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci