Základy německého jazyka - 8. třída (skupina znj)

Petra Gruberová

  Vysvětlivky: LB - das Lehrbuch = učebnice, AH - das Arbeitsheft = pracovní sešit, das Vokabelheft = slovníček, das Schulheft = sešit školní,

  HA - die Hausaufgabe = domácí úkol, die Seite = strana, die Übung = cvičení, die Schule = škola, der Schüler = žák, die Lehrerin =  učitelka,

  die mündliche Prüfung - ústní zkoušení, der Test - test, schreiben - psát, lernen - učit se, die Aussprache = výslovnost

   Domácí úkoly:

   Domácí úkol na 24. 5.: Test - Ubersetzung - Grammatik der Lektion 7

   Domácí úkol na 22. 5.: Mundliche Prufung - Lektion 7

   Domácí úkol na 14. 5.: HA AH 66/6,9, mündliche Prüfung - Jahreszeiten, Monate, Plural

   Domácí úkol na 7. 5.: HA AH 57/4, mündliche Prüfung - Lektion 7

   Domácí úkol na 24. 4.: Test - Zahlen, Plural (mn.č.), die Uhr

   Domácí úkol na 19. 4.: HA mündliche Prüfung - die Uhr

   Domácí úkol na 16. 4.: Test - Zahlen 1 - 100

   Domácí úkol na 10. 4.: HA Ergänze (dokonči) LB 69/6, lerne Zahlen 10 - 100 

   Domácí úkol na 9. 4.: HA přelož a napiš všechna slovní spojení na extra papír A4

   Domácí úkol na 3. 4.: Mundliche Prufung - časování sloves, Wien

   Domácí úkol na 26. 3.: Test -  časování sloves bekommen, fotografieren, haben, 4. pád podst. jmen, členové rodiny

   Domácí úkol na 22. 3.: Mundliche Prufung - 4. pád podstat. jmen

   Domácí úkol na 19. 3.: HA der Computer, Tiere - Vokabeln - mündliche Prüfung

   Domácí úkol na 13. 3.: Mundliche Prufung - Zahlen, Konjugation (časování sloves)

   Domácí úkol na 27. 2.: HA Mundliche Prufung - časování sloves, Hobbys, Plural (mn.č. některých podst. jmen)

   Domácí úkol na 20. 2.: Test - překlad vět, časování sloves

   Domácí úkol na 15. 2.: Mundliche Prufung - slovní zásoba 5. lekce, časování pravid. sloves a sein

   Domácí úkol na 12. 2.: HA AH 50/8, mundliche Prufung - časování sloves

   Domácí úkol na 6. 2.: HA Vokabeln - Lektion 5 das Hobby - mundliche Prufung 

   Písemné práce:
   Důležité:

  Dnes je čtvrtek 24. května 2018. Svátek má Jana, zítra má svátek Viola.