Školní rok 2016/2017

 • Na základě podnětu rodičů a po projednání v pedagogické (7. 10. 2016) a školské radě (12. 10. 2016) byl doplněn školní řád v kapitole 2.2 Chování žáků ve škole o nový bod 10.1:

  10.1 Pořizování zvukových a obrazových záznamů je bez předchozího výslovného souhlasu zaznamenávané osoby zakázáno. Pořizování záznamů a jejich případná distribuce budou považovány za projevy kyberšikany a řešeny podle ustanovení školního řádu a doporučení uvedených v metodickém pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.

  Rovněž došlo k doplnění bodu 14 kapitoly 6 Zásady hodnocení a způsob získávání podkladů pro hodnocení:

  14. O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem. Informuje o tom ostatní vyučující. V jednom dni mohou žáci konat jen jednu zkoušku uvedeného charakteru. Při stanovení úrovně takovéto práce vyučující zároveň přihlíží ke kvalitě, kvantitě a hloubce učiva, délce a intenzitě domácí přípravy.

 • Vážení rodiče, žáci, přátelé školy, i díky výtěžku z voršilského jarmarku se podařila realizovat stavba nové cesty do školy v Kambodži. Více podrobností v děkovném dopise od našich kambodžských přátel, který najdete zde.
 • Matice svatohostýnská ve spolupráci s Maticí velehradskou a farností sv. Václava v Olomouci zvou děti na setkání dětí na Svatém Hostýně. Bližší informace najdete zde zde.
 • Srdečně Vás i letos zveme na modlitby rodičů za děti a školu. Více podrobností najdete zde.
 • Rumcajsovo hraní s deváťáky

  Rumcajsovo hraní s deváťákyV pátek 14. října 2016 se prvňáčci společně s deváťáky vypravili za Rumcajsem, Mankou a Cipískem. Po ranní pohádce a hrách ve třídě následoval program v tělocvičně, který pro své mladší spolužáky připravili žáci 9. třídy. Společně házeli šišky, kaštany na cíl, lepili strom z nasbíraného listí a skládali Rumcajsovo puzzle. V příjemném rozhovoru si potom malí i velcí ve třídě vybarvili vytvořené obrázky. Radost ve tvářích paní učitelek pak byla pro devítku tou nejmilejší odměnou. Posuďte sami zde.
 • Neobvyklá hodina francouzštiny

  Neobvyklá hodina francouzštinyVe čtvrtek 6. října 2016 měli žáci osmé a deváté třídy neobvyklou hodinu FRANCOUZŠTINY. Výuku o jídle a pití, francouzských tradičních pokrmech a kultuře si zpestřili ochutnávkou sladkých chinois, francouzských sýrů a makronků. Více viz fotografie v galerii.
 • Výstava Andyho Warhola

  Výstava Andyho Warhola  Se sedmičkou nejen na Campbellově polévce Andyho Warhola ve Vlastivědném muzeu ve čtvrtek 29. září 2016. Více podrobností najdete zde.

24. 10. 2016
Do konce školního roku zbývá 246 dnů, z toho 158 vyučovacích.
Výuka začíná v 8:00 hod.

Dnes je pondělí 24. října 2016. Svátek má Nina, zítra má svátek Beáta.