Vyjmenovaná slova po -p-

Vyhřívajícího se slepýše vyrušil zvuk kročejů v písku.

1. Odůvodni pravopis slova slepýš. 2. Vytvoř několik odvozených slov od slova písek. 3. K jakému slovnímu druhu náleží slovo vyrušil? 4. Vyhledej slohově zabarvené slovo a nahraď jej neutrálním.

 

Ověřit řešení

1. Slovo slepýš náleží mezi vyjmenovaná slova, proto v jeho kořenu píšeme tvrdé -ý-.

2. Například písečný, písčina, pískovat, opískovaný, pískovna aj.

3. Slovo vyrušil náleží mezi slovesa.

4. Slovo kročeje náleží mezi slohově zabarvená slova (v tomto případě slova zastaralá, archaismy), můžeme jej nahradit neutrálními výrazy kroky, chůze ap.

 

Pamatuj

Po písmenu (hlásce) p píšeme v kořenech domácích slov y/ý pouze v tzv. vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných nebo od nich odvozených (např. pytel, pytlovina, pytlovat).

V příponách píšeme i/í (např. typ-ick(ý), za-stup-itel(é).

V koncovkách se řídíme vzory podstatných a přídavných jmen (např. chlap → chlapi, ropa → ropy).

 


 

Urči pád spojení v písku. (1)

 

Víš, jakým způsobem získal slepýš své jméno? (2)

Pamatujete si všechna vyjmenovaná slova po p? Vyjmenujte je.

 

Vyjmenovaná slova po p

Pýcha, pytel, pysk, netopýr slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýřit se, čepýřit se.

 

 


 

Znáte cizí slovo, kterým se označuje netopýří trus? Jedná se o velmi ceněné hnojivo. (3)

Vlastních jmen s tvrdým y po p je málo, ale neměla by nás zaskočit.

Pyšely, Spytihněv, Chropyně, Přepychy, Spytovice aj.

 

 


Záměna jediného písmene může znamenat veliký významový rozdíl - písmena i/y velmi často využíváme ke grafickému rozlišení významu slova.

Zapamatujte si tyto dvojice slov a naučte se je odlišovat:

 

pýcha (pyšný, namyšlený) píchá (bodá)
pysky (rty) písky (hromady písku, písčiny)
pyl (žlutý prášek v květech) pil (napil se)
slepýš (plaz, ještěrka) slepíš (lepidlem)
opylovat (přenášet pyl) opilovat (opracovat pilníkem)

 


Vyhledej ve cvičení č. 3 rčení. (4)

Co znamená kout pikle? (5)

 

 

Víte, co označují slova pinie a pieta? (6)

Pravopis slov přejatých z cizích jazyků a samozřejmě také jejich význam si musíme zapamatovat. Jejich zápis se řídí podle jazyka, z kterého jsou převzata.

 

Souhrnná cvičení

 

5. Doplň i, í nebo y, ý: p__semný styk, plevel p__řavka, p__vovar v Plzni, dětské p__skoviště, p__chavka obecná, populární p__snička, Marek sp__, posp__chej pomalu, zvíře ptakop__sk, vlaková p__šťala, p__lka na železo, zbohatl a zp__chl, nap__ná lano, obžalovaný zap__ral vinu, klop__tnout o kámen, léčba p__javkami, netop__ří hnízdo, op__lující včely, motorová p__la, p__pající ptáče, pořídil op__s.

 

6. Doplň i, í nebo y, ý: počítáme netop__ry, nap__ná síly, nenápadné květy kop__tníku, třp__tící se hvězda, poraněný p__sk, chycený p__tlák zap__ral, p__plavá práce, stínítko z pap__ru, slep__š není had, město P__sek, p__lný Pep__k, krabička přip__náčků, zajímavý cestop__s, p__šnil se výhrou, p__saři psávali brkem, odp__sy majetku, žíznivě p__jeme vodu, pap__rový drak, žlutý p__l, zvuk p__koly, bramborové p__ré.

 

7. Doplň i, í nebo y, ý: barevný časop__s, odp__kává si trest, svět bez rop__, třp__tící se flitry, most na p__lotech, p__tevní protokol, rozčep__řené vlasy, tvrdě sp__me, to si vyp__ješ, stydlivě se p__ří, op__lená rostlina, sudokop__tník a lichokop__tník, up__l čaj, hrubá p__tlovina, kůň klop__tl, pap__renský průmysl, pole plné p__ru, ztrop__l povyk, krocan se čep__ří, nevyzp__tatelné chování, soudní sp__sovna.

 

8. Doplň i, í nebo y, ý: neop__jej se, p__chání v boku, nevidomý znamená slep__, kule a p__ky, p__vo jako křen, p__tlík červů, brikety z p__lin, medvěd p__skatý, sep__sovat paměti, čmelák op__luje jetel, p__smena v p__sance, p__šný jako páv, stiskl vyp__nač, vp__ch od jehly, p__pající kuře, p__še epiku, olymp__jské hry, hra na sp__net, p__gmentové znaménko, kovová p__nzeta, trop__cká horečka.

 


Odpovědi a pomůcky:

1. Slovo písku je v 6. pádě.

2. Lidé často nacházeli mrtvé slepýše se zavřenýma očima a předpokládali, že jsou slepí stále. Slepýš je ale beznohou ještěrkou, má tedy oční víčka a dokáže na rozdíl od hadů mrkat.

3. Netopýří trus se nazývá guano.

4. Koupil zajíce v pytli.

5. Pikel je malá bodná zbraň. Kout pikle znamená připravovat si zbraň, přeneseně připravovat spiknutí.

6. Pinie je druh borovice, která ukrývá v šiškách chutná semena. Pieta je zpodobení truchlící Panny Marie s Kristem na klíně, přeneseně pak projevení úcty (například při pohřbu).

 

Doporučujme webové stránky Internetové jazykové příručky ÚJČ Vyjmenovaná slova.

 

Dnešní oběd:
polévka uzená s kroupami, pekelná masová směs s chlupatou rýží, bulgur se smaženou cibulkou, perník, mošt, sirup

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

77900 Aksamitova 707/6

ID datové schránky: n8smc28

IČO: 495 880 95

IZO: 049 588 095

č. účtu 377842523/0300

tel. 585 222 689

e-mail: info@zcsol.cz

© 2021 ZŠ sv. Voršily v Olomouci