Testy profesní (zájmově-profesní) orientace

 

Žádný z online dostupných testů není plnohodnotnou náhradou odborného vyšetření či odborné konzultace v oblasti profesní volby. Slouží jen jako doplňkový nástroj a inspirace při úvahách o volbě oboru.

 

Průvodce světem povolání

- web poskytuje informace o více než 600 povoláních

- na stránce naleznete především dotazník zájmů a dotazník dovedností

- obor můžete vybrat také podle vyučovacích předmětů, oblečení při práci, charakteru pracovní činnosti nebo předmětu práce

 

Profitest

- test slouží především pro získání orientace v široké škále oborů

- test je součástí stránky Infoabsolvent, národního informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce

 

Dobrovolná práce

 

Eminero

- Eminero testy pracují se 16 typy osobnosti

- tyto typy osobnosti se promítají do pracovních předpokladů a pracovní uplatitelnosti

 

Dotazník pracovních a profesních zájmů

- dotazník pracuje s typologií osobnosti na základě metody RIASEC (výsledkem je 6 osobnostních typů)

- tyto typy osobnosti se promítají do oblasti pracovních zájmů a pracovní uplatitelnosti

- výsledek je vyjádřen Hollandovým hexagonálním modelem osobnosti (př. viz ukázka výsledku z jednoho placeného testu)

 

Test profesní orientace

- web vám pomůže sestavit pracovní profil a nabídne vhodnou pracovní pozici, ze které se může stát vaše zaměstnání

- test vychází z profesních typů podle Johna Hollanda (pracovní profil vázaný na preferenci určitého okruhu povolání)

 

Test stylu učení

- web se zabývá důležitou součástí profesní přípravy - stylem učení - ve smyslu vloh a předpokladů

- další testy z projektu jsou na stránce Pracovní a profesní diagnostika

 

Zkouška osobnosti

- web je zaměřen spíše na dospělé uchazeče

- pracuje s osobním náhledem na vlastní pracovní schopnosti a předpoklady

 

Test kompetence pro trh práce

- web je zaměřen spíše na dospělé hledající práci

- stránka nabízí možnost ověření 14 různých kompetencí (schopností, dovedností), které vyžadují zaměstnavatelé

- další testy z projektu jsou na stránce Portálu zaměstanosti a adaptability

 

Placené testy

 

Test osobnosti

- dotazník profesních, studijních a osobnostních předpokladů (zpoplatněn částkou 99 Kč)

Test profesně-zájmové orientace

- test hodnotí na základě osobnostního zaměření, preferencí a potenciálu typ profesně-zájmového zaměření (zpoplatněn částkou 99 Kč)

Dnes je středa 20. února 2019. Svátek má Oldřich, zítra má svátek Lenka.